กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

เนื่องด้วยอำเภอสำโรงทาบ ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ จำนวน ๓ ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หน้าที่ว่าการอำเภอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

ช่วงที่ ๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

299 total views, 1 views today