กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม นำโดยนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ในการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

217 total views, 1 views today