นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้บูรณาการ
 

นายนิเวศน์ เนินทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของนักเรียน
 

284 total views, 1 views today