นิทรรศการแสดงผลงานการเรียนรู้บูรณาการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หัวข้อเรื่อง “ฉิกกูยโมไฮ”
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

ตัวอย่างการนำเสนอโครงงานของนักเรียน

 

ตัวอย่างผลงานของนักเรียน
การย้อมผ้าไหมด้วยมะเกลือ

 

การย้อมสีผ้าไหม

 

การเปรียบเทียบการย้อมสีผ้าไหมจากมะเกลือและสีเคมี

319 total views, 1 views today