ฝึกระเบียบแถวในกิจกรรมเครื่องแบบยุวกาชาด

วันพุธ ที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ณ หอประชุมโรงอาหาร ๓๐ ปี

ในคาบกิจกรรเครื่องแบบของยุวกาชาด โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงทาบ ในการฝึกระเบียบแถวให้กับคณะนักเรียนยุวกาชาด ตลอดจนให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระเบียบแถวแก่นักเรียนและคณะครูผู้นำยุวกาชาด

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

449 total views, 1 views today