แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562

:: สอบวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562
:: ดาวน์โหลดตารางสอบ Click

 

คำสั่งโรงเรียน ที่ 412/2562

966 total views, 2 views today