มอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงานวิชาการ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน มอบเกียรติบัตรโดยนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ หน้าเสาธง โดมอเนกประสงค์
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

 

ไฟล์ต้นฉบับ Click
 

ผลการแข่งขันแต่ละรายการ

355 total views, 1 views today