เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

งานกิจกรรมนักเรียน – งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยด้านการบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หลังประกอบพิธีหน้าเสาธง เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. (คาบเรียนที่ ๑ – ๓) ณ หอประชุมโรงอาหารโรงเรียน

โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นหมุนเวียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จากเครื่องลงคะแนนเสียงของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

235 total views, 1 views today