รับสมัครนักศึกษาใหม่รอบ portfolio คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

📌📌ECON News📌📌
มาแล้วๆๆ‼️สำหรับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🔶 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สองภาษา) รับ 2 โครงการ
รวมจำนวน 36 คน
🔶 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) รับ 1 โครงการ
รวมจำนวน 15 คน

การรับสมัคร
✅ รับสมัครภายในวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562
✅ เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th/

👉 สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
🔺เว็บไซต์ การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น : https://admissions.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-9567-16259, 0-95669-4704

0-4320-2660,0-4300-9700 ต่อ 44757,42187

🔺เว็บไซต์ คณะเศรษฐศาสตร์ : https://econ.kku.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ 0-4320-2407, 0-4300-9700 ต่อ 48136

108 total views, 11 views today