เวรรักษาการณ์และป้องกันอัคคีภัย

คำสั่งโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เรื่อง การแต่งตั้งเวรรักษาการณ์และป้องกันอัคคีภัย
 

 

ไฟล์คำสั่ง การแต่งตั้งเวรรักษาการณ์และป้องกันอัคคีภัย

เดือน
เลขที่คำสั่ง
ไฟล์คำสั่ง
มกราคม
545/2562
กุมภาพันธ์
38/2563
มีนาคม
84/2563
เมษายน
106/2563
พฤษภาคม
110/2563
มิถุนายน
118/2563
กรกฎาคม
145/2563
สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

580 total views, 5 views today