ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๑

คณะศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดทำโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๑ ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้จัดสร้างโดมอเนกประสงค์ต่อให้แล้วเสร็จ พัฒนางานด้านการศึกษา และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้พบปะสังสรรค์ สานสัมพันธ์ความรัก ความสามัคคี แสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

2,189 total views, 1 views today