พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สายนักเรียนปัจจุบัน

          โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดทำโครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ร.ค. ปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้จัดสร้างโดมอเนกประสงค์ต่อให้แล้วเสร็จ ตลอดจนพัฒนางานด้านการศึกษา โดยกำหนดจัดงานในวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
          โดยกิจกรรมในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสายนักเรียนปัจจุบัน ตั้งขบวนแห่ ณ บ้านสำโรงทาบ เดินขบวนแห่มายังโรงเรียนสำโรงทาบ 
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click