โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมติดตามผลและขยายผล “พี่ช่วยน้องลดเบาหวานและห่างไกลโรคอ้วน”

วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ งานกิจการนักเรียนและงานนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ และโรงพยาบาลสำโรงทาบ จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมติดตามผลและขยายผล “พี่ช่วยน้องลดเบาหวานและห่างไกลโรคอ้วน”

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

604 total views, 1 views today