การนำลิงค์ช่องรายการ DLTV โพสต์ลงใน กลุ่ม Facebook


 

การนำลิงค์ช่องรายการ DLTV แบบชมสด

 

1. เข้าเว็บไซต์ https://dltv.ac.th/ แล้วเลือกเมนู “ชมสด”
หรือเข้าเว็บไซต์ Google แล้วพิมพ์ dltv เพื่อค้นหา

 

 

2. เลือกช่องรายการ DLTV DLTV 1 – DLTV 15

 

3. คัดลอก url ช่องรายการ DLTV เพื่อนำไปโพสต์ลงในกลุ่ม Facebook

 

4. นำ url ที่คัดลอกจากข้อ 3 โพสต์ลงในกลุ่ม Facebook

 

ตัวอย่างรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับแจ้งนักเรียนในโพสต์
ครั้งที่ : 1 วิชา : คณิตศาสตร์พื้นฐาน
หน่วยที่ : 1 เรื่อง : 1.1 ความหมายจำนวนเต็ม
วันที่โพสต์ : วันที่ 18 พ.ค. 2563 เวลาเรียน : 09.00 – 11.00 น.
คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอและทำใบงานตามที่คุณครูมอบหมาย โดยใบงานจะอยู่ใต้โพสต์
การส่งงาน : ให้นักเรียนทำใบงานลงในสมุด และถ่ายภาพใบงานที่เสร็จสมบูรณ์ พิมพ์ชื่อ-สกุล ชั้น….เลขที่… พร้อมแนบไฟล์ภาพส่งใต้โพสต์ตามห้องที่คุณครูสร้างไว้
กำหนดส่งงาน : _____________________

 

 

คุณครูสร้างคอมเมนต์ใต้โพสต์ เพื่อให้นักเรียนส่งภาพใบงานแบบแยกห้องเรียน

 

การนำลิงค์ช่องรายการ DLTV แบบชมย้อนหลัง

 

1. เข้าเว็บไซต์ https://dltv.ac.th/
2. เลือกเมนู “ชมย้อนหลัง”

 

3. เลือกช่องรายการ DLTV 1 – DLTV 15 แบบชมย้อนหลัง
4. คัดลอก url ช่องรายการ DLTV ย้อนหลัง แล้วนำไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook

382 total views, 3 views today