มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบธรรมศึกษา

วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

288 total views, 1 views today