การสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สนามสอบที่ ๑ ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยมีจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน ๕๘๙ คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน ๔๓๙ คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน ๒๓๙ คน รวม ๑,๒๖๗ คน
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

392 total views, 1 views today