กิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง”

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานทันตกรรม จากโรงพยาบาลสำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” ในเด็กนักเรียนชั้น ม.1 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต โดยกิจกรรม มีดังนี้
1.ให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพและการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกวิธี
2. ตรวจสุขภาพช่องปาก
สถานที่จัดกิจกรรม : โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

238 total views, 2 views today