แสดงความยินดีในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่

แสดงความยินดีในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งครูทางสังกัดใหม่

วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ด้านกลุ่มบริหารงานบุคคล นำโดยนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินทางส่งครูเด่นนภา บุตรหินกอง ในการย้ายเพื่อดำรงตำแหน่ง ครู ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

280 total views, 1 views today