นิเทศติดตามหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ จ.สุรินทร์

วันจันทร์ ที่ 28 มกราคม 2562 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการทำหลักสูตรท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และนักวิชาการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในการเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการเพื่องานอาชีพและเยี่ยมชมผลงานนักเรียน

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน
กล่าวต้อนรับคณะนิเทศติดตามหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ
 

 

คณะนิเทศติดตามหลักสูตรการศึกษาเพื่ออาชีพ

 

เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการเพื่องานอาชีพ
และผลงานนักเรียน

326 total views, 2 views today