การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อ COVID-19

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

 

เลื่อนการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้น
กำหนดการเดิม
กำหนดการใหม่
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
สมัครออนไลน์ Click

 

เลื่อนการสอบคัดเลือก
ระดับชั้น
กำหนดการเดิม
กำหนดการใหม่
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
รอประกาศอย่างเป็นทางการ

 

เลื่อนการมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้น
กำหนดการเดิม
กำหนดการใหม่
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๔
ระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๓
รอประกาศอย่างเป็นทางการ

 

 

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

222 total views, 1 views today