โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

261/1 หมู่ 11 บ้านโดด ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
โทรศัพท์ 044569334
โทรสาร 044569300

E-Mail samrongthap@srk.ac.th
Website www.srk.ac.th


814 total views, 2 views today