อบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T)

 

ข่าวดี สสวท.ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding for Teacher (C4T) นับชั่วโมงได้ ระยะเวลาอบรม 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ภายใต้นโยบาย การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ ประถมศึกษา 12 ชั่วโมง และมัธยมศึกษา 20 ชั่วโมง
:: สมัครอบรมที่ https://teacherpd.ipst.ac.th

 

กำหนดการอบรม
เปิดรับสมัคร 1 – 15 พฤษภาคม 2563
ระยะเวลาอบรม 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563

 

ลงทะเบียนการอบรมออนไลน์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

1,956 total views, 14 views today