มอบเกียรติบัตร การบันทึกเวลาเรียนในระบบออนไลน์

วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ให้ความร่วมมือในการบันทึกเวลาเรียนในระบบออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

172 total views, 2 views today