มอบเกียรติบัตร การบันทึกเวลาเรียนในระบบออนไลน์

วันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้านกลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่ให้ความร่วมมือในการบันทึกเวลาเรียนในระบบออนไลน์ เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

341 total views, 1 views today