ส่งหลักฐานระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เพื่อมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักเรียนใหม่เท่านั้น)

กรอกข้อมูลและส่งเอกส

830 total views, 5 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้สมัค

85 total views, no views today

Read more

Download เกียรติบัตรการอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

🔗 Download เกียรติบั

3,295 total views, 76 views today

Read more

สรุป!!!! การอบรม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

การจัดการเรียนการสอน

1,248 total views, 30 views today

Read more