สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

  กำลังโหลด… 38

38 total views, 2 views today

Read more

การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อ COVID-19

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศ

114 total views, no views today

Read more