มอบรางวัลการประกวดแต่งคำขวัญ/สโลแกนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ “เด็กดีมีคุณธรรม” THE IDOL สะเร็น” ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 25 กุมภา

274 total views, 2 views today

Read more

ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเเรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

ผลการแข่งขันทักษะภาษ

849 total views, 2 views today

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

ผลการคัดเลือกผู้ได้เ

1,227 total views, 3 views today

Read more