หนังสือราชการ ที่ ศธ๐๔๒๖๓.๓๖/๖๖
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ

 

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

489 total views, 1 views today