การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้

13 total views, 13 views today

Read more

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑oo ล้านต้น

  เข้าสู่ระบบบั

94 total views, 4 views today

Read more