การประชุมชี้แจงสมาชิกเครือข่าย “กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)” ประจำปี 2563

รหัส 6341086 เครือข่

13 total views, 13 views today

Read more

แสดงความยินดีครูย้ายเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถ

40 total views, 2 views today

Read more