งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับกลุ่มบริหารทั่วไป จัดโครงการวันสำคัญทางศาสนาในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดต่างๆในแต่ละตำบล จำนวน ๑๐ ตำบล ในอำเภอสำโรงทาบ

เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาขึ้นทุกปี ในปีนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ จัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยสนับสนุนให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้สถานศึกษา บ้าน ชุมชน เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรม

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

340 total views, 1 views today