โครงการส่งเสริมสุขภาพประกวดการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพประกวดการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค โดยคณะทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลสำโรงทาบ ร่วมนำคณะครูและนักเรียนในกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค เพื่อให้คณะครูและนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

398 total views, 2 views today