กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนและทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนและทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดกง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

136 total views, 1 views today