ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

 

วิธีการเข้าร่วมอบรมออนไลน์
1. กรณีมีบัญชีอีเมลของ Office 365 (คุณครูบางท่านในโรงเรียน ส.ร.ค. มีอีเมลดังกล่าว) สามารถดาวน์โหลดแอพ Microsoft Teams ลงเครื่องคอมฯ, โน้ตบุ๊ก, ทางโทรศัพท์ หรือสมาร์ทโฟน เพื่อเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ โดยกดลิงค์ด้านล่าง เเล้วเลือก Open Microsoft Teams หมายเลข 1
2. กรณีไม่มีบัญชีอีเมลของ Office 365 สามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ โดยกดลิงค์ด้านล่าง เเล้วเลือก Watch on the web instead หมายเลข 2 และเลือก Join anonymously หมายเลข 3

 

🔗 ลิงค์เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. https://bit.ly/EduLive2

 

 

รายละเอียดการอบรม


 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการหรือ DEEP เพื่อประสานงานดูแลระบบ โรงเรียนในสังกัดของท่านจำนวน 1 คน โดยให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
2. มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่คัดเลือกเข้าศึกษารายละเอียด แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ Deep ระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการ ผ่านช่องทางดังนี้
กําหนดการ พบปะ Live แบบออนไลน์ Microsoft Team
📌 เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. พบกับหัวข้อ Tips and Tricks in Microsoft Teams เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive1

 

📌 พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. พบกับหัวข้อ เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive2

 

📌 เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. พบกับหัวข้อ การใช้ File ใน Microsoft Teams เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive3

 

📌 พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. พบกับหัวข้อ เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive4

 

📌 เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. พบกับหัวข้อ สั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive5

 

📌 พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. พบกับหัวข้อ วิเคราะห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive6

 

📌 เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น. พบกับหัวข้อ เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive7

 

📌 พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น. พบกับหัวข้อ เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์ เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive8

 

 

:: ที่มา kruachieve.com

1,314 total views, 14 views today