กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก
เป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในด้านการฟัง การพูด การอ่านและกานเขียน และเพื่อให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรมClick

 

449 total views, 1 views today