พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2562 นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นเกียรติตรวจพลสวนสนามและเป็นประธานรับการสวนสนามพร้อมให้โอวาท เนื่องในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา
ซึ่งนับเป็นพิธีอันเป็นเกียรติอย่างยิ่งเช่นเดียวกับทหารประจำการ ซึ่งมีพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งได้กระทำมาทุกปี เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารให้แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย สามัคคี อดทน และเกิดความภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ
นอกจากนั้นยังเป็นโอกาสของนักศึกษาวิชาทหารที่จะได้กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและประชาชนทั้งประเทศ เพื่อเป็นสักขีพยานว่านักศึกษาวิชาทหารจะยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเป็นเยาวชนที่มีส่วนร่วมในการปกครองเอกราช และพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญสืบไป
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

273 total views, 1 views today