ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ (SME) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ให้ตัวจริงจำนวน 30 คนมารายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
หมายเหตุ : นักเรียนนำผู้ปกครองมาด้วย

 

170 total views, 2 views today