โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
 

หนังสือแจ้งจาก สพม.33 และม.ขอนแก่น

 

ตัวอย่างไฟล์รายชื่อนักเรียนผู้สมัคร

191 total views, 1 views today