ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังขะ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม และคณะครู ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ท่านผู้บริหาร คุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น
ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ฐานการเรียนรู้ศิลปะ
ฐานการเรียนรู้ธนาคารโรงเรียน
ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ฐานการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ฐานการเรียนรู้ภาษาไทย
ฐานการเรียนรู้สังคมฯ
ฐานการงเรียนรู้งานเกษตร
ฐานการเรียนรู้ห้องสมุด
ฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ฐานการเรียนรู้ ปวช.
ฐานการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

68 total views, 1 views today