แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

:: ดาวน์โหลดไฟล์แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา Click


 

:: ดาวน์โหลดไฟล์พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒ Click


 

:: ดาวน์โหลดไฟล์พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ Click

465 total views, 2 views today