กิจกรรมอำลานักเรียนของข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันศุกร์ ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดพิธีอำลานักเรียนให้กับข้าราชการครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ท่าน คือ คุณครูเด่น ทรงศิลป์ เพื่อแสดงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครู เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนมีอายุครบ ๖๐ ปี

วันเสาร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ “เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ สู่หลักชัย เกียรติประวัติจารึกไว้ในแผ่นดิน” กิจกรรมภาคเช้ามีการแข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมกับบุคลาครูโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม พิธีบายศรีสู่ขวัญ เวลา ๑๔.๐๙ น. และงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต ผอ.สพม.๓๓ เป็นประธานในงาน
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

 

งานแสดงมุฑิตาจิต

 

กีฬาศิษย์เก่า

771 total views, 1 views today