มอบเกียรติบัตรกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการเปิดชั้นเรียน (Lesson Study)

สามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ตู้ส่งเอกสารหน้าห้องอำนวยการ สพม.33

 

หนังสือแจ้งจาก สพม.33

176 total views, 1 views today