งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันพุธ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา โดยมีกิจกรรม
๑. พิธีถวายพระพรชัยมงคล
๒. พิธีทบทวนคำปฏิญาณ
๓. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาสังคม

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

212 total views, 1 views today