สรุปการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19

การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล

 

📌 กรณีที่ 1 เรียนที่บ้าน ผ่าน

– ทีวีระบบดิจิทัล
– ทีวี DLTV
– เว็บไซต์
– แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา

(1) ระดับชั้นอนุบาล 1-3

เวลา 08.30-11.00 น.
#รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครองนักเรียน
#ทบทวนบทเรียน
เสริมกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม 13.00-14.30 น. ครูออกเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(2) ประถมศึกษาปีที่ 1-6

เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)
#รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่านผู้ปกครอง #และนักเรียนโดยตรง
#ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น. ครูพบปะนักเรียนและรับ-ส่งแฟ้มงาน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

(3) มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เวลา 08.30-14.30 (13.30 น.)
#รูปแบบการเรียนโดย…
50 นาที เรียนทางไกลผ่านสื่อ DLTV
10 นาที ครูสื่อสารผ่าน #นักเรียนโดยตรง
#ทบทวนบทเรียน
ทบทวนบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม 14.30-16.30 น.

(4) มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

เวลา 08.30-14.30
#รูปแบบการเรียนโดย…
30 นาที เรียนทางไกลผ่าน #สื่อสพฐ
20 นาที เติมเต็มโดยครูประจำวิชาหรือสื่อเสริมฯ
#ทบทวนบทเรียน
ครูทบทวนบทเรียนด้วย #การสื่อสารสองทางหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม 14.30-16.30 น.

📌 กรณีที่ 2

สำหรับนักเรียนทุกชั้นเรียนในชุมชนพื้นที่ปลอดภัยภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน
1) เขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนจัดสถานที่เรียน
2) นักเรียนมาโรงเรียน แบ่งกลุ่ม สลับมาเรียน
3) ครูลงพื้นที่จัดการเรียนการสอนที่บ้านนักเรียนหรือชุมชน
4) โรงเรียนและชุมชนดำเนินการตามประกาศของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และจังหวัด

รวมไฟล์ประชุมภาคเช้า https://bit.ly/2Wj2FIu

โดย กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ
รองเลขาธิการ กพฐ.
 

:: ที่มา ศธ.360 องศา

850 total views, 6 views today