ชี้แจงแนวทางปฏิบัติและกำหนดการรับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 สำหรับ ม.3 ม.6 และ ปวช.3

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โรงเรียนจึงมีมาตราการป้องกันไวรัส โดยกำหนดการรับเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 ดังนี้
– ม.6/1 รับวันที่ 6 เมษายน 2563
– ม.6/2 รับวันที่ 7 เมษายน 2563
– ม.6/3 รับวันที่ 8 เมษายน 2563
– ม.6/4 รับวันที่ 9 เมษายน 2563
– ม.6/5 รับวันที่ 10 เมษายน 2563
– ม.6/6 รับวันที่ 11 เมษายน 2563
– ม.6/7 และ ปวช.3 รับวันที่ 12 เมษายน 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.30 น.

 

🔹เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID-19 ให้นักเรียนที่มารับเอกสารปฏิบัติตัวดังนี้
– นักเรียนเตรียมบัตรประชาชนของตนให้พร้อม หากบิดา-มารดา มารับแทนให้เตรียมบัตรประชาชนบิดา มารดา
– ใส่แมสป้องกันตนเอง
– เตรียมปากกา มาเอง
– เตรียมเจลล้างมือส่วนบุคคล

 

🔸ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมารับตามวันเวลาที่กำหนด สามารถรับได้ช่วงเปิดภาคเรียน
– นักเรียน ม.3 ที่ศึกษาต่อโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ให้รับเอกสารวันเปิดเทอม
– นักเรียน ม.3 ที่เรียนที่อื่นให้ติดต่อรับเป็นรายๆ ไป

80 total views, 1 views today