นิทรรศการการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชาวกูย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นิทรรศการการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชาวกูย ในหัวข้อ “ไฮหมักหมวง”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมการจีดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรมClick

58 total views, 2 views today