นิทรรศการการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชาวกูย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

นิทรรศการการจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมชาวกูย ในหัวข้อ “ไฮหมักหมวง”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมการจีดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรมClick

299 total views, 1 views today