การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานสอน

วันพุธ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ “การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ สายงานสอน” ของครูอรชา หงษ์เพชร์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์) และครูสุวรีย์ เพิ่มศิริ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ ได้แก่
๑. นายเสงี่ยม วงค์พล
๒. นายเสกสรรค์ สังข์เงิน
๓. นายทวีชัย เสนาบูรณ์
๔. นางคำนงค์ พันไผ่
๕. นางสาวนิฤมณ มั่นยืน

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

271 total views, 2 views today