โครงการ “พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561

ตามที่กองพลทหารราบที่ 6 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการ “พี่ทหารสานฝันสู่ทำเนียบรัฐบาล” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี จำนวน 350 คน โดยเข้าทัศนศึกษา ในวันที่ 7–8 พฤศจิกายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติราชการของ นายกรัฐมนตรี ที่เด็กนักเรียนหลายคนใฝ่ฝันอยากมีโอกาสเข้าไปทัศนศึกษาเยี่ยมชม เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาแนวคิดและการศึกษาตลอดจนการวางรากฐานที่ดีในอนาคต โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดำเนินการสมัครและเขียนเรียงความ โดยสแกนส่งมาที่ E-Mail : PtaharnSurin@hotmail.commภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 หรือประสานโดยตรงกับ พันโทจิระกิจ จิตรภักดี รองเสนาธิการ กรมทหารราบที่ 16 เบอร์โทรศัพท์ 08-6098-9811

ตัวอย่างภาพกิจกรรมโครงการ

 

 

หนังสือแจ้งจาก สพม.33

ที่มาและรายละเอียดของโครงการ

ใบสมัครโครงการ

1,049 total views, 2 views today