นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.45 น. คณะนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( (COVID-19) คณะที่ 2 ประกอบด้วย นายบุญชาย โชยรัมย์ รอง ผอ.สพม.33 นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางณัฐกานต์ ปีแหล่ นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น ศึกษานิเทศก์ และนางสาวลัดดาวัลย์ ไชยยา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และนางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม ของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สหวิทยาเขต 4 อำเภอสำโรงทาบ โดยมีนายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม คณะครูและบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินที่ผ่านมา
…@BL
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click
 

327 total views, 4 views today