ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

ผลการคัดเลือกผู้ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเเรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

1. ประเภทแต่งคำประพันธ์ครูผู้สอนภาษาไทย
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย

 

2. ประเภทเขียนเรียงความ ม.4-6
นางสาวภัทราพร สิงห์โตทอง
หนังสือแจ้งจาก สพม.33


 

ประกาศผลการคัดเลือก จาก สพฐ.

1,227 total views, 3 views today