ผลการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับประเทศ
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562
ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเเรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

1. ประเภทแต่งคำประพันธ์ครูผู้สอนภาษาไทย
รางวัลความสามารถพิเศษ ในการแข่งขันระดับชาติประเภทแต่งคำประพันธ์ครูผู้สอนภาษาไทย
นายอนุวัฒน์ แก้วลอย
รับโล่จากนายสุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

2. ประเภทเขียนเรียงความ ม.4-6
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
นางสาวภัทราพร สิงห์โตทอง
รับโล่จากนายสุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,032 total views, 4 views today