วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน นำครูผู้นำยุวกาชาด คณะนักเรียนยุวกาชาด เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานโดมโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้มวลเหล่ายุวกาชาดได้รำลึกถึงวันสถาปนาการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย ให้สมาชิกยุวกาชาดร่วมกันในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม ซึ่งได้ร่วมกันฝึกฝนระเบียบวินัย เสริมสร้างความอดทน ความสมัครสมานสามัคคี เป็นหมู่ กลุ่ม และหน่วยของยุวกาชาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาสมาชิกยุวกาชาดและบุคลากรทางด้านยุวกาชาดในจังหวัดสุรินทร์ มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวกาชาดไปยังโรงเรียน ชุมชน และสังคม ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด
 

นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เลขานุการคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดสุรินทร์ และคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน

 

222 total views, 1 views today