การพัฒนาครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยระบบออนไลน์

หนังสือแจ้งจาก สพม.33


 

ขั้นตอนการลงทะเบียน


 

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้สาระเพศวิถีเพศศึกษา


 

เกณฑ์การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ E-Learning

709 total views, 1 views today